Ξένες Γλώσσες

 

 
Δεδομένης της συνεχώς αυξημένης ανάγκης για επικοινωνία πέρα από τη μητρική μας γλώσσα και την αγγλική, το κέντρο μας Cosmoγνώσις στη Κόρινθο παρέχει εκμάθηση της Γερμανικής, Γαλλικής και Ισπανικής γλώσσας.

Έμπειροι,άψογα καταρτισμένοι καθηγητές διδάσκουν μέσο νέων, μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας και προετοιμάζουν τους μαθητές τους να γίνουν οι μελλοντικοί πολίτες του κόσμου.

Σε αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες, με σύγχρονα διδακτικά μέσα, οι κοινώς αποδεκτές από το Ευρωπαικό κοινοτικό πλαίσιο πιστοποιήσεις, αποτελούν, απλά, φυσικό επακόλουθο.